Yudansha

Klubbens Yudansha

 

Kent Bengtsson 7:e dan Ulf Granath 7:e dan Jan Wallenberg 4:e dan
Lars Lundstedt 4:e dan Ulf Forsberg 3:e dan Peter Bolmgren 3:e dan
Johan Anderson 3:e dan Lena Wieslander 3:e dan Michael Schneider 3:e dan
Gert Skoglund 3:e dan Erika Nydahl 2:a dan Andreas Brotanek 1:a dan
Kari Harrbacka 1:a dan Katarina Back  1:a dan Niklas Gunnäs 1:a dan
Anders Windelhed 1:a dan