Dojokun

Dojokun är de grundprinciper som en karateutövare skall eftersträva i och utanför
dojo. Dessa principer är inte rangordnade utan de är alla lika viktiga.

 

Att utveckla en ädel personlighet

 

Kommentar: Sträva efter att utveckla positiva personegenskaper, forma en god
karaktär. Använd kunskaper och erfarenheter för livsbejakande ändamål.

 

Att hålla fast vid korrekt uppträdande

 

Kommentar: Uppträda korrekt mot såväl medmänniskor som dig själv. Hälsa
ordentligt, ha respekt och förståelse för andra. Använd vårdat språk.

 

Att komma till insikt om och bemästra sin aggressivitet

 

Kommentar: Du skall lära känna dig själv bla genom att kartlägga hur
aggressiviteten påverkar ditt beteende. Aggressiviteten får inte segra över
behärskningen. Lär dig att kontrollera dina olika sinnesstämningar.

 

Att hysa tålamod och uthållighet i sitt sinne

 

Kommentar: Du skall inte ge upp om du har bestämt dig för att uppnå ett mål.
Det är viktigt att övervinna frustrationskänslan då man inte lyckas med tex en
teknik och fortsätta att tålmodigt träna vidare. En ärlig satsning kommer att så
småningom resultera i ett bra resultat och inspirera dig till fortsatta ansträngningar.

 

Att alltid följa den etiskt rätta vägen

 

Kommentar: Försök att leva i en anda av rättvisa och värdighet. Sträva efter att
vara ärlig, handla hederligt mot medmänniskor, omvärlden och inte minst mot dig själv.

 

Uppförande i dojon

 

Dojon är för karateutövare en helgad plats där vi tränar, både fysiskt och mentalt.
Eleverna skall respektera dojon, dojokun och iaktta följande regler:

 

1. Eleverna skall försöka att ej komma försent till träningen.

 

2. Tag av skorna innan du går in i dojon och ställ dem sedan snyggt i ordning.
Om några andra skor står i oordning, rätta till även dem.

 

3. Om en högre graderad elev står bakom dig vid ingången, låt denne gå in först.

 

4. När du går in i dojon, säg ”Onegai-shimasu”, vilket betyder
”var snäll och hjälp mig”, klart och tydligt.

 

5. När du går in i dojon, visa respekt genom att buga mot dojons shomen.

 

6. Var artig mot sensei, elever med högre grad och äldre elever.

 

7. Gå på toaletten innan träningen börjar.

 

8. Tvätta händer och fötter noggrant före träningen.

 

9. Använd alltid rena träningskläder vid träning i dojon.

 

10. Var medveten om din fysiska kapacitet.

 

11. Håll dina naglar på fingrar och tår kortklippta, för att undvika att skada
andra elever när ni tränar tillsammans.

 

12. Ät inte inom en timme före träning.

 

13. Glöm inte att värma upp före träningen, även om du tränar ensam.

 

14. När du studerar träningen, sitt korrekt. Håll händerna i knäet, och
sträck inte ut benen.

 

15. När sensei eller sempai kallar till träning, ställ er snyggt på linje,
vända mot shomen.

 

16. När sensei eller sempai säger ”Mokuso” (meditation), blunda, andas djupt från
nedre magtrakten, koncentrera på tanden och försök uppnå koncentration.

 

17. Under träningen, lyssna noggrant och uppmärksamt på de instruktioner och
råd som ges.

 

18. När du använder något av träningsredskapen, hantera dessa med varsamhet och
ställ tillbaka dem på rätt plats när du är klar.

 

19. När sensei instruerar dig, lyssna uppmärksamt och glöm inte att visa att du har
uppfattat och förstått instruktionerna.

 

20. Varje elev skall känna sin fysiska kapacitet och styrka, även sin mentala styrka.
Tvinga inte dig själv att göra det omöjliga.

 

21. När avslutningsövningarna är slut, ställ er på linje och sätt er i seiza-ställning.
Sitt lugn och tyst, koncentrera ditt medvetande och begrunda dojons regler.

 

22. Buga mot sensei, högre graderade elever och varandra, med uppskattning och respekt.

 

23. Nybörjare och elever med färgade bälten skall fråga sensei när de har några frågor.
Det är viktigt att alltid studera karate.

 

24. Glöm inte att tacka den som gett dig ett råd om karate.

 

25. Om du blir skadad, träna inte förrän skadan är helt läkt. Studera träningen under denna tid.

 

26. När du lämnar dojon, glöm inte att säga ”Arigato gozaimashita” (tack så mycket).