Ordlista

Karate terminologi
Age Uppåt
Ashikaete Byt
Arigato Tack
Dachi Steg
Domo Tack
Domo arigato Tack så mycket
Dozo Varsågod
Domo arigato gosei mashita Tack så mycket för den tid vi tränat tillsammans
Geri Spark
Goju ryu Den hårda och mjuka stilen
Hai Ja
Hidari Vänster
Karate Tom hand
Karate-ka Karateutövare
Keri Sparkar
Mae Framåt
Mawashi Runt
Mawatte Vänd
Migi Höger
Mo ichi do En gång till
Onegai shimasu Var snäll och lär mig
Otoshi Neråt
Ouyo Variation
Tanden Område i nedre delen av buken
Te Hand
Tomarite En karateskola från Okinawa
Yoko Åt sidan, horisontellt
Zuki Slag med knuten hand
Rei Buga
Reigi Etikett
Ryu Stil
Seiza Sitta ner
Sensei Lärare
Semete Den som attackerar
Sempai Hjälplärare
Shidoin Ledare
Shihan Mästare
Shomen Frontsidan i dojo
Tachi Alla steg
Uke Blockering
Ukete Den som blockerar
Ushiro Bakåt
Yudansha Dangraderad
Yoi Var beredd
Kamae Göra sig beredd
Mokuso Blunda
Yame Sluta
Hajime Börja
Gi Dräkt
Obi Bälte
Jodan Övre delen (ansiktet)
Chudan Mellandelen (halsen & bröstet ner till mellangärdet)
Gedan Nedre delen (från mellangärdet & nedanför)
Hiji, Empi Armbåge
Nuki Finger
Nukite Alla handens fingrar
Ura uchi Teknik med handens baksida
Kime Fokusera
Kumite Sparring
Semekata Attackträning
Ukekata Blockeringsträning
Tachikata Stegträning
Kerikata Sparkträning
Slag / handattacker
Zuki Slag med knuten hand
Age zuki Slag uppåt
Awase zuki U-format dubbelslag
Choku zuki Rakt
Empi uchi Armbågsattack
Furi zuki Svingande slag
Haito uchi Teknink med handens insida
Hiji ate Armbågsattack
Ken Rakt
Kizami zuki Jabb
Koken uchi Handlovsrygg slag
Ko uchi Attack med handleden
Mawashi zuki Runt slag
Morote zuki Dubbelt slag
Nukite Teknink med handens fingrar
Nihon zuki Dubbla slag
Oi zuki Upphinnande slag
Shotei zuki Slag med öppen hand
Shotei uchi Knuff med öppen hand
Shuto uchi Teknik med handens utsida
Tatte zuki Slag med handen vriden 90°
Tettsui uchi Hammarslag
Uraken uchi Bakknogsslag
Ura zuki Slag utan att vända på handen
Sparkar
Keri Alla sparkar
Hiza geri Knäspark
Kakato geri Hälspark
Kakato otoshi geri Hälspark uppifrån och ner
Kansentsu geri Spark snett nedåt
Mae geri Framåtspark
Mawashi geri Rundspark
Ushiro geri Bakåtspark
Ushiro mawashi geri Rundspark bakåt
Yoko geri Sidospark, horisontell spark
Blockeringar
Jodan age uke Uppåtgående blockering för att skydda kroppens övre del
Chudan yoko uke Blockering åt sidan för att skydda kroppens mellersta del
Gedan barai uke Cirkelblockering neråt för att skydda kroppens nedre del
Soto uke Blockering inifrån och ut
Uchi uke Blockering utifrån och in
Ko uke Blockering med handleden
Nagashi uke Svepande blockering
Otoshi uke Blockering neråt
Ude uke Blockering med underarm
Usae uke Blockering med ”tryckande” rörelse
Gedan uke Blockering för att skydda nedre delen av kroppen
Shotei uke Blockering med handens insida
Ura uke Blockering med handens baksida
Hiki uke Greppande/ dragande blockering
Sukui uke Grävande cirkelformad blockering
Kosa uke Blockering med armarna korsade
Hiza uke Knäblockering
Mawashi uke Blockering med båda händerna. En arm cirkel uppåt och cirkel neråt
Morote uke Blockering med båda händerna
Taraguchi Mawashi uke + attack ”Tigermun”
Steg
Heisoku dachi Fötterna ihop
Musubi dachi Hälarna ihop, fötterna 45° utåt
Heiko dachi Fötterna parallellt, axelbredd
Hajiji dachi Hälarna axelbredd, fötterna 45° utåt
Kiba dachi Utgå från Hajiji dachi, vrid hälarna 45° utåt, bakåt
Shiko dachi Dubbel axelbredd, benen böjda, fötterna 45° utåt
Zenkutsu dachi Långt och djupt steg, axelbredd mellan fötterna, Främre ben böjt, bakre ben rakt
Han zenkutsu dachi Hälften så långt steg som ovan
Kokutsu dachi ”Bakvänd” Zenkutsu dachi
Sanchin dachi Timglassteg, axelbredd, ena foten en fotlängd framför den andra. Främre foten pekar något inåt
Renoji dachi Utgå från Musubi dachi. Vrid ena foten rakt framåt. Flytta den raka foten en och en halv fotlängd framåt
Neiko ashi dachi Utgå från Renoji dachi. Flytta tyngdpunkten så att 95% av tyngden hamnar på bakre benet. Böj bakre benet och lyft en aning på främre hälen.
Sagi ashi dachi Utgå från Musubi dachi och lyft knät så högt som möjligt
Seisan dachi Shiko dachi liknande steg som återfinns i kata Seisan
Bensoku dachi Benen korsade, knäkontakt
Fudo dachi Fritt steg
Kumite
Kihon ippon kumite Grundläggande enstegssparring
Ippon kumite Enstegssparring med en vinnande teknik
Nihon ippon kumite Enstegssparring med två vinnande tekniker
Sanbon kumite Sparring med tre-tekniks kombinationer
Sandan kumite Sparring med tekniker i tre nivåer
Sandan gi Trestegssparring
Randori Sparring där man hjälps åt
Irikumi ju/go Mjuk/hård goju-ryu sparring
Jiyu kumite Fri sparring
Katakumite Gekisai dai ichi Katan utförs tillsammans med motståndare
Katakumite Gekisai dai ni Katan utförs tillsammans med motståndare
Räkneord
1 Ichi
2 Ni
3 San
4 Shi
5 Go
6 Roku
7 Shichi
8 Hachi
9 Kyu
10 Ju
11 Ju ichi
12 Ju ni
13 Ju san
14 Ju shi
15 Ju go
16 Ju roku
17 Ju shichi
18 Ju hachi
19 Ju kyu
20 Ni ju
21 Ni ju ichi
30 San ju
31 San ju ichi
40 Shi ju
50 Go ju
60 Roku ju
70 Shichi ju
80 Hachi ju
90 Kyu ju
100 Hyaku

 

1:a dan sho dan
2:a dan ni dan
3:e dan san dan
4:e dan yon dan
5:e dan go dan
6:e dan rok dan
7:e dan shichi dan
8:e dan hachi dan
9:e dan kyu dan
10:e dan ju dan

Tachi-kata

Ställningar

Goju-Ryu Stances

Kator

Geki Sai Dai Ichi

Geki Sai Dai Ni

Saifa

Seiyunchin

Shisochin

Sanseiru

Sepai

Kururunfa

Seisan

Suparinpei

Sanchin dai ichi (Higaonna no sanchin)

Sanchin dai ni (Miyagi no sanchin)

Tensho

Fukyu kata dai ichi

Fukyu kata dai ni

Fukyu kata dai san

Bunkaier

Geki Sai Dai Ichi

Geki Sai Dai Ni

Saifa

Seiyunchin

Shisochin

Sanseiru

Sepai

Kururunfa

Seisan

Suparinpei