Ordlista

När vi börjar
Shugo Uppställning
Kiotski Påkalla uppmärksamhet
Seiza Sitt ner/Sittställning (när vi börjar/slutar)
Mokuso Blunda och meditera
Mokuso yame Sluta meditera. Öppna ögonen
Shomen ni Vänder er mot framsidan av dojon
Rei Hälsa, visa respekt
Sensei ni Vänd er mot tränaren/läraren
Sempai ni Vänd er mot senior/äldre elev
Otegai ni Vänd er mot varandra
Onegai shimasu Var god hjälp mig/Var vänlig och träna mig
Arigato gozaimashita Tack så mycket
Kiritsu Stå upp
Bra att veta
Jodan Övre del av kroppen (huvud)
Chudan Mittre del av kroppen (bålen/hals till navel)
Gedan Lägre del av kroppen (navel och neråt)
Hajime Börja
Yame Stop/sluta
Rei Buga (fotställning; Mosubi dashi)
Yoi Redo (fotställning; Mosubi dashi)
Kamae Kampställning
Kime Fokus
Hidari Vänster
Migi Höger
Mawate Vänd
Dojo Träningslokal
Shomen Framsidan av dojo
Sensei Tränare/lärare
Sempai Senior/äldre elev
Karateka Karateutövare
Semete Den som attackerar
Ukete Den som försvarar
Kiai Skrika
Kihon Grundtekniker
Yobi undo Uppvärmning
Hojo undo Styrketräning/komplementerandeträning
Karate terminologi
Age Uppåt
Arigato Tack
Ashikaete Byt
Chudan Mellandelen (halsen & bröstet ner till mellangärdet)
Dachi Steg
Domo Tack
Domo arigato Tack så mycket
Domo arigato gosei mashita Tack så mycket för den tid vi tränat tillsammans
Dozo Varsågod
Gedan Nedre delen (från mellangärdet & nedanför)
Geri Spark
Gi Dräkt
Goju ryu Den hårda och mjuka stilen
Hai Ja
Hajime Börja
Hidari Vänster
Hiji, Empi Armbåge
Jodan Övre delen (ansiktet)
Kamae Göra sig beredd
Karate Tom hand
Karate-ka Karateutövare
Keri Sparkar
Kime Fokusera
Kumite Sparring
Mae Framåt
Mawashi Runt
Mawatte Vänd
Migi Höger
Mo ichi do En gång till
Mokuso Blunda
Nuki Finger
Nukite Alla handens fingrar
Obi Bälte
Onegai shimasu Var snäll och lär mig
Otoshi Neråt
Ouyo Variation
Rei Buga
Reigi Etikett
Ryu Stil
Seiza Sitta ner
Semete Den som attackerar
Sempai Hjälplärare
Sensei Lärare
Shidoin Ledare
Shihan Mästare
Shomen Frontsidan i dojo
Tachi Alla steg
Tachikata Stegträning
Tanden Område i nedre delen av buken
Te Hand
Tomarite En karateskola från Okinawa
Uke Blockering
Ukete Den som blockerar
Ura uchi Teknik med handens baksida
Ushiro Bakåt
Yame Sluta
Yoi Var beredd
Yoko Åt sidan, horisontellt
Yudansha Dangraderad
Zuki Slag med knuten hand
Slag / handattacker
Age zuki Slag uppåt
Awase zuki U-format dubbelslag
Choku zuki Rakt
Empi uchi Armbågsattack
Furi zuki Svingande slag
Haito uchi Teknink med handens insida
Hiji ate Armbågsattack
Ken Rakt
Kizami zuki Jabb
Ko uchi Attack med handleden
Koken uchi Handlovsrygg slag
Mawashi zuki Runt slag
Morote zuki Dubbelt slag
Nihon zuki Dubbla slag
Nukite Teknink med handens fingrar
Oi zuki Upphinnande slag
Shotei uchi Knuff med öppen hand
Shotei zuki Slag med öppen hand
Shuto uchi Teknik med handens utsida
Tatte zuki Slag med handen vriden 90°
Tettsui uchi Hammarslag
Ura zuki Slag utan att vända på handen
Uraken uchi Bakknogsslag
Zuki Slag med knuten hand
Sparkar
Hiza geri Knäspark
Kakato geri Hälspark
Kakato otoshi geri Hälspark uppifrån och ner
Kansentsu geri Spark snett nedåt
Keri Alla sparkar
Mae geri Framåtspark
Mawashi geri Rundspark
Ushiro geri Bakåtspark
Ushiro mawashi geri Rundspark bakåt
Yoko geri Sidospark, horisontell spark
Blockeringar
Chudan yoko uke Blockering åt sidan för att skydda kroppens mellersta del
Gedan barai uke Cirkelblockering neråt för att skydda kroppens nedre del
Gedan uke Blockering för att skydda nedre delen av kroppen
Hiki uke Greppande/ dragande blockering
Hiza uke Knäblockering
Jodan age uke Uppåtgående blockering för att skydda kroppens övre del
Ko uke Blockering med handleden
Kosa uke Blockering med armarna korsade
Mawashi uke Blockering med båda händerna. En arm cirkel uppåt och cirkel neråt
Morote uke Blockering med båda händerna
Nagashi uke Svepande blockering
Otoshi uke Blockering neråt
Shotei uke Blockering med handens insida
Soto uke Blockering inifrån och ut
Sukui uke Grävande cirkelformad blockering
Taraguchi Mawashi uke + attack ”Tigermun”
Uchi uke Blockering utifrån och in
Ude uke Blockering med underarm
Ura uke Blockering med handens baksida
Usae uke Blockering med ”tryckande” rörelse
Steg
Bensoku dachi Benen korsade, knäkontakt
Fudo dachi Fritt steg
Hajiji dachi Hälarna axelbredd, fötterna 45° utåt
Han zenkutsu dachi Hälften så långt steg som ovan
Heiko dachi Fötterna parallellt, axelbredd
Heisoku dachi Fötterna ihop
Kiba dachi Utgå från Hajiji dachi, vrid hälarna 45° utåt, bakåt
Kokutsu dachi ”Bakvänd” Zenkutsu dachi
Musubi dachi Hälarna ihop, fötterna 45° utåt
Neiko ashi dachi Utgå från Renoji dachi. Flytta tyngdpunkten så att 95% av tyngden hamnar på bakre benet. Böj bakre benet och lyft en aning på främre hälen.
Renoji dachi Utgå från Musubi dachi. Vrid ena foten rakt framåt. Flytta den raka foten en och en halv fotlängd framåt
Sagi ashi dachi Utgå från Musubi dachi och lyft knät så högt som möjligt
Sanchin dachi Timglassteg, axelbredd, ena foten en fotlängd framför den andra. Främre foten pekar något inåt
Seisan dachi Shiko dachi liknande steg som återfinns i kata Seisan
Shiko dachi Dubbel axelbredd, benen böjda, fötterna 45° utåt
Zenkutsu dachi Långt och djupt steg, axelbredd mellan fötterna, Främre ben böjt, bakre ben rakt
Kumite
Ippon kumite Enstegssparring med en vinnande teknik
Irikumi ju/go Mjuk/hård goju-ryu sparring
Jiyu kumite Fri sparring
Katakumite Gekisai dai ichi Katan utförs tillsammans med motståndare
Katakumite Gekisai dai ni Katan utförs tillsammans med motståndare
Kihon ippon kumite Grundläggande enstegssparring
Nihon ippon kumite Enstegssparring med två vinnande tekniker
Randori Sparring där man hjälps åt
Sanbon kumite Sparring med tre-tekniks kombinationer
Sandan gi Trestegssparring
Sandan kumite Sparring med tekniker i tre nivåer
Räkneord
1 Ichi
2 Ni
3 San
4 Shi
5 Go
6 Roku
7 Shichi
8 Hachi
9 Kyu
10 Ju
11 Ju ichi
12 Ju ni
13 Ju san
14 Ju shi
15 Ju go
16 Ju roku
17 Ju shichi
18 Ju hachi
19 Ju kyu
20 Ni ju
21 Ni ju ichi
30 San ju
31 San ju ichi
40 Shi ju
50 Go ju
60 Roku ju
70 Shichi ju
80 Hachi ju
90 Kyu ju
100 Hyaku

 

1:a dan sho dan
2:a dan ni dan
3:e dan san dan
4:e dan yon dan
5:e dan go dan
6:e dan rok dan
7:e dan shichi dan
8:e dan hachi dan
9:e dan kyu dan
10:e dan ju dan

Tachi-kata

Ställningar

Goju-Ryu Stances

Kator

Fukyu kata dai ichi

Fukyu kata dai ni

Fukyu kata dai san

 

Gekisai Dai Ichi

Gekisai Dai Ni

Saifa

Seiyunchin

Shisochin

Sanseiru

Sepai

Kururunfa

Seisan

Suparinpei

Sanchin dai ichi (Higaonna no sanchin)

Sanchin dai ni (Miyagi no sanchin)

Tensho