Onegai-Shimasu

På japanska finns ett uttryck som heter ONEGAI-SHIMASU och används vid många tillfällen och i olika sammanhang.

 

Inom BUDO säger läraren det till eleverna när träningen just skall börja. Eleverna använder också detta uttryck under träningen när de tilltalar läraren. De använder det även när de vänder sig mot sin partner för att börja träna en teknik.

 

Uttrycket betyder egentligen – jag vill be om något – men det har särskilda nyanser, som ger det många betydelser. Använt av en elev till lärare betyder det:

 

Var vänlig och undervisa, var vänlig träna med oss, hårt och strängt, var vänlig mot oss, påpeka mina fel för mig, gör Ert bästa på det sått Ni vill, jag överlämnar mig helt och hållet till Er, jag skall göra mitt yttersta för att lära mig allt av Er.

 

Betydelsen av att göra en begäran är stark i detta yttryck, men dessutom har det en extra nyans som syftar till att man själv, den begärande, lovar att göra sitt bästa. I uttrycket ligger också en betydelse av glädje och tacksamhet över att man fått tillfälle att deltaga i lärarens lektion och träning, eller om uttrycket riktas mot den partner man tränar med – innebär att man, vem denna partner än är, betraktar honom/henne också som sin lärare. Man vill träna med honom/henne med tacksamhet, i en anda av ONEGAI-SHIMASU.

 

Man uttrycker på så sätt en känsla av djup tacksamhet för att man just denna dag fått möjlighet att beröras, läraren och en själv, partnern och en själv, hjärta mot hjärta, kropp mot kropp. I lärarens bruk av detta ord gentemot eleverna ligger nästan samma nyans som när eleverna använder det. Det innebär tacksamhet över att alla samlas på detta sätt för att träna tillsammans, känslan av löfte att uppge allt han/hon kan och att göra sitt bästa. Att betrakta varje elev som sin lärare, vilket uttrycker en bön till eleverna att de skall undervisa honom/henne också.

 

I detta ONEGAI-SHIMASU finns ingen självisk önskan, dvs ingen önskan att själv bli stark, att bli hjälpt till snabba framsteg, att genom enbart träning bemästra tekniker, att läraren skall undervisa så att just man själv prioriteras bland eleverna. Att bli arg på sin partner eller läraren motsvarar att man bryter det löfte som bruket av ONEGAI-SHIMASU innebär.

 

Egentligen behöver man inte alls yttra ordet ONEGAI-SHIMASU. Behärskas man bara av de känslor det innebär, så räcker det. Men det är ofta så, att denna känsla inom en strömmar fram konkret och får sitt uttryck i bruket av detta ord. Det är ett rent ord, ett sådant ord som genast finner genklang i partnernas bröst.

 

Därför ber jag Er att använda det så får Ni uppleva de känslor det väcker i Er och Er partner. Därigenom kan träningen få ett djupare innehåll än om Ni bara bugar Er mot varandra utan att tillmäta detta någon särskild innebörd.

 

ONEGAI-SHIMASU är det ord med vilket träningen börjar. Vid träningens slut säger man ARIGATO-GOZAIMASHITA vilket betyder tack så mycket.

 

//Sensei Ulf