Träningsavgifter

Träningsavgifter

För alla er som tränat en (1) termin eller mer så skall er träningsavgift vara inbetald innan terminen börjar! Ladda ner ett inbetalningskort här!

 

Detta gäller INTE nybörjare som ännu inte har Provat-På, läs mer här!

 

Sista betalningsdatum för befintliga medlemmar:

 

  • Vårterminen = 1 januari
  • Höstterminen = 1 augusti

 

Klubbens PlusGirokontonummer är
836 92 29 – 3, bankgironummer är 802-4507 och betalningsmottagare är Farsta Karateklubb.

 

OBS Klubben skickar INTE ut några betalningsavier!

 

Tränare betalar medlemsavgift på 200kr/år. Hjälptränare betalar halva terminsavgiften

Pris / termin

  • Barn & Familjegruppen 800 kr  (ex. barn + vuxen = 1 600 kr / termin)
  • Ungdomar (11-16 år) 1 000 kr
  • Vuxna 1 200 kr

 

Försäkring

Farsta Karate har en kollektiv olycksfallsförsäkring genom Svenska Karateförbundet. Försäkringen ingår i träningsavgiften.