Medlemsregistrering

Välkommen att söka medlemskap i Farsta Karateklubb!

Formulär för dig ÖVER 18 år

Formulär för dig UNDER 18 år

Om du är under 18 år behöver även minst en målsman registrera sig, det kommer upp automatiskt
vid registrering.

Se mer info under sidan Prova På här på hemsidan.