Friträning, höstens avgifter & Gasshuku

Friträning, höstens avgifter & Gasshuku

Nu är vårterminens sista ordinarie pass genomfört. Nästa vecka börjar vi med friträning på onsdagar mellan kl.19-21 i Gubbängshallen.

Vi i föreningen skulle uppskatta att ni som vet att ni kommer fortsätta träna nästa termin skulle betala in terminsavgiften så snart som möjligt.

Information om avgifterna finns här http://www.farstakarate.se/klubben/traningsavgifter/

Om ni inte tänker fortsätta träna i höst så skicka gärna en hälsning till oss på medlem@farstakarate.se så snart som möjligt. Det underlättar för planering och administration.

I slutet av månaden kommer vi börja skicka ut fakturor via Svenska Lag. Ni som redan betalat prickas av i förväg.

I augusti är vi medarrangör till ett internationellt läger här i Stockholm. På lägrets hemsida finns mer information och instruktioner kring hur man anmäler sig.

https://gasshuku.se/

Höstterminen startar v.34. Mer information om provträning i barn och familjegruppen mm kommer.

Vi i Farsta Karateklubb önskar alla en skön sommar!