Grattis till de nya graderna!

Grattis till de nya graderna!

I går kväll graderades

Tom Söderström till 1 dan

Anders Windelhed och Niklas Gunnäs till 2 dan

Andreas Brotanek till 3 dan

Lena Wieslander, Ulf Forsberg, Gert Skoglund och Michael Schneider till 4 dan

Graderingarna gjordes inför Sensei Ulf och Sensei Lars.