Träning under sportlovet

Träning under sportlovet

Under sportlovsveckan slår vi ihop båda tisdagsgrupperna och har en gemensam träning 18:00 – 19:30.

Även lördagsgruppen inomhus slås ihop. Så bara en grupp ute och en grupp inne. Båda tränar 10:30 – 11:30.

Övriga pass är oförändrade.