Höstterminen börjar lördagen den 22/8

Höstterminen börjar lördagen den 22/8

V.35 kommer vi att starta upp höstens träningar inomhus (Barn- och Familjegrupperna startar redan lördagen den 22 augusti). På grund av den pågående pandemin kommer vi att behöva följa Folkhälsomyndighetens råd och anpassa våra rutiner för hur vi tränar tillsammans. Därför vill vi nu att ni som är medlemmar sedan tidigare meddelar ifall ni avser att fortsätta träna under höstterminen. Detta gör ni enklast genom att skicka ett mail till info@farstakarate.se, och sedan betala in avgift för höstterminen. Information om avgifterna hittar ni på farstakarate.se/klubben/traningsavgifter. Senast den 14/8 vill vi ha avgiften tillhanda men ju förr desto bättre.

Vi kommer att behöva avvakta med att ta emot nya medlemmar då vi behöver försäkra oss om att vi kan ge möjlighet till bra och trygga träningsförhållanden för alla våra nuvarande medlemmar. Vi råder er som önskar börja träna Karate att hålla utkik på hemsidan för kommande information om nyintag.