Stort grattis till Sensei Lars och Sensei Lena

Stort grattis till Sensei Lars och Sensei Lena

Sensei Lars och Sensei Lena graderade sig ikväll till 4:e respektive 3:e dan.

Graderingarna gjordes i dojon inför Sensei Iryo, Sensei Ulf och Sensei Kent.