Grattis till Pelle som klarade sin gradering!

Grattis till Pelle som klarade sin gradering!

8:e kyu: Pelle Strengbohm

Graderingarna utfördes inför Sensei Lars