Grattis till Erik som klarade sin gradering!

Grattis till Erik som klarade sin gradering!

6:e kyu: Erik Dahlman

Graderingarna utfördes inför Sensei Ulf