Betalningsinformation till befintliga medlemmar inför VT18

Betalningsinformation till befintliga medlemmar inför VT18

Alla befintliga medlemmar i Farsta karateklubb skall betala in sin terminsavgift senast den 1:a januari 2018 om de tänker fortsätta träna med oss!

Om inte, skicka då gärna ett mail till info@farstakarate.se då det underlättar vår planering.
Vi behöver god tid på oss för att veta hur många platser som finns tillgängliga VT18.
Inga inbetalningskort skickas ut, all information finns på vår hemsida; www.farstakarate.se/klubben/traningsavgifter/

Notera att vi kommer genomföra ett Prova-På tillfälle, lördagen den 13:e januari, till våra Barn & Familjegrupper, www.farstakarate.se/prova-pa/ ! Med tanke på att vi tyvärr inte har kunnat erbjuda plats till alla dem som önskar få träna med oss i dessa Barn & Familjegrupper så är det mycket viktigt att alla befintliga medlemmar som skall fortsätta att träna med oss till våren, betalar in sin terminsavgift i tid.

Med vänliga hälsningar

Ulf Granath
Farsta Karateklubb

P.S Ungdomar som fyller 11år under 2018 får gärna gå över till vår ungdomsgrupp med start den 9:e januari.