Hjälp oss i vår planering inför höstterminen 2016!

Hjälp oss i vår planering inför höstterminen 2016!

Vi har fortsatt ett angenämt ”problem” när vi ser att så många är intresserade av vår Barn & Familjegruppsverksamhet.

Tyvärr tror vi inte att vi kommer kunna att erbjuda en plats för alla som vill träna med oss till höstterminen och går därför ut med följande information till er som tränade med oss under vårterminen.

Ni hjälper oss i vår planering genom att betala in er terminsavgift i tid, senast den 5 augusti, och på så sätt är då er plats garanterad även till höstterminen 2016! Om ni inte betalar i tid så får vi räkna med att ni har slutat i gruppen och då förlorar ni er sin plats till någon ny deltagare.

Mer information avseende träningsavgifter finner ni här: www.farstakarate.se/information/traningsavgifter.

Vi är också väldigt tacksamma om man så tidigt som möjligt hör av sig till info@farstakarate.se om man vet med sig att man inte tänker träna vidare under HT16.

HT16

Terminsavgift:           600kr / person
Bankgironummer:  802-4507 (mottagare Farsta Karateklubb, märk med ert namn)