Påminnelser inför VT16

Påminnelser inför VT16

PÅMINNELSE nr1 – Barn & Familjegrupperna

Vi ber er som ännu inte besvarat frågorna som mailades ut för ett par veckor sedan att göra det så snart som möjligt för att underlätta vår planeringsarbete inför terminens ”Prova-på” tillfälle den 16/1.
Maila ert svar till info@farstakarate.se.
– …kommer att fortsätta träna precis som tidigare i barn & familjegruppen
– …kommer att sluta
– …kommer att börja träna med ungdomsgruppen

PÅMINNELSE nr2 – Alla medlemmar

Kom ihåg att terminsavgifterna för VT16 skall vara inbetalda innan den 11 januari 2016!
Notera att detta INTE gäller dem som nu skall komma och ”Prova-på” den 16/1.
Efter detta provapå-tillfälle kommer de personer som fått en plats i Grupp1 att få besked via mail och betalar först därefter in sin terminsavgift.