Träningsläger i Sollentuna den 18-19 oktober

Träningsläger i Sollentuna den 18-19 oktober

Välkommen till Tendokai träningsläger!

Karate och Kobudo under ledning av Iryo Sensei!

Plats: Silverdalshallen, Sollentuna
Datum: 18-19 oktober


Lördag:
10:00 – 12:00 Karate
12:00 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.30 Karate-kobudo(bo-sai)
15.30 – 16.00 Anma massage

Söndag:
10:00 – 12:00 Karate
12:00 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Karate-kobudo (alla vapen)
14.30 – 15.00 Anma massage

Vi kommer att dels repetera de träningsmoment som tränades med Hokama sensei dels träna olika kumite metoder, bl.a. kakije-kumite.

Deltagaravgift:
400 kr båda dagar eller 200 kr en dag
Betalas på plats.

Ev.barn träning (upp till 12 år) lörd 10-11.15 om det finns tillräckligt intresse.

Hälsningar
Daniel Kraus