Gradering hos Hokama Sensei på Okinawa

Gradering hos Hokama Sensei på Okinawa

Vi säger grattis till de nygraderade!

Graderingarna gjordes inför Hokama Sensei.

Johan Andersson, Jens Larsson och Lars Lundstedt 2:a dan. Peter Bolmgren och Ulf Forsberg till 3:e dan.

Johan Andersson, Jens Larsson och Lars Lundstedt 2:a dan. Peter Bolmgren och Ulf Forsberg till 3:e dan.