Ny graderade i klubben !

Ny graderade i klubben !

Grattis till de nygraderade som klarade sina graderingar på ett mycket bra sätt.
9 kyu: Wilma Svensk, Maria Larsson, Presley Siojo, Kenneth Porsen, Robert Schön, Viktor Söderström, Alex Nordström och Jasmine Jouhari.
8 kyu: Jakob Andersson, Alexandra Grunwald, Ajla Custovic och Jonathan Hedin.
7 kyu: Wilma Hildeby, Annika Burakhon, Katarina Back, Jesper Myrqvist och Kenneth Karvonen.
6 kyu: Johannes Moberg.
4 kyu: Jacob Kressner.
3 kyu: Ida Gleisner, Eric Brolin, Anton Lundstedt, Staffan Myrqvist och Mathias Davidsson.
2 kyu: Joao Neves.
1 kyu: Marja Trusell och Erika Nydahl.
Graderingarna gjordes av Sensei Ulf, Sensei Kent och Sensei Jan.