Mail lista till klubbens medlemmar !

Mail lista till klubbens medlemmar !

Jag har from årsskiftet lagt in de medlemmar som uppgett sina mailadresser på en maillista. Detta för att snabbt kunna komma ut med information till medlemmar.
Har nu skickat några ”gruppmail” till klubbens medlemmar. Det studsar då tillbaka ca 10 svar om att det är fel på mailadressen, vilket troligtvis beror på en otydligt skriven mailadress på registreringspappret.
1) Ni som vill ha mail från klubben och inte lämnat in mailadress kan maila sin adress + namn till mig. Så lägger jag in er i mail-listan.
2) Ni som lämnat in registreringsblanketten och fyllt i maiadress, men ändå inte fått mail från mig, kan göra likadant som under ovan punkt 1.
Har i nuläget ca 90 mailadresser till klubbmedlemmar.