Styrelsemöte

Styrelsemöte

Torsdagen den 11 november, klockan 19.00 i Farstahallens cafeteria.