Ny länk till Idrottonline

Ny länk till Idrottonline

Nu finns en länk inlagd till vår sida hos Idrottonline.se
Den ligger under rubriken länkar, med en egen underrubrik.
Finns framförallt för de som skall in och jobba med gruppernas närvarolister och klubbens register i nuläget.
/ Sensei Ulf