Author: Farsta Karateklubb

Måndagen den 18/10 så graderades sensei Ulf Granath till 7:e dan Kyoshi av sensei Tetsuhiro Hokama och sensei Kanenobu Iryo. Vid samma tillfälle delades även hedersgrader ut till flera av Tendokaialliansens tränare. Välförtjänta grader för livslånga gärningar. Stort grattis till samtliga! I helgen som var stod...