På gång

Helgläger: 16-18 juni och 18-20 augusti. Sista dag för anmälan är 1 juni respektive 1 augusti. Inriktning på grundträning i användning av tryckpunkter, samt tryckpunktstillämpningar inom Goju-Ryu.För att dra full nytta av dessa läger bör man ha uppnått minst 5 kyu och har tränat minst 2 år. Lägren...

Gemensam träning för klubbens samtliga medlemmar. Familj och anhöriga är välkomna som åskådare. Samling kl.9 i Gubbängshallen. Träningen börjar ca. 9:15 Preliminärt Schema: kl.9:00 Registrering för vuxna och ungdomar som ska gradera sig 9:15-11:15 Förmiddagspass för barn, ungdomar och vuxna 11:15-12:00 Gradering för barn, fotografering och uppvisning 12-13 Lunchrast 13-15 Eftermiddagspass för ungdomar och vuxna.  15-17 Gradering för vuxna och...

I januari börjar vi återigen hålla nybörjarträning för vuxna. Passet kommer vara på tisdagar kl.19:30-21:00 i Gubbängshallen och passar alla vuxna (från 14 år). Första passet blir den 10/1. Det går bra att provträna två pass innan ansökan om medlemskap ska vara inne. Vill...

Ni som är nyfikna på vår barn och familjeträning bör markera den 14/1 i sin kalender. Då tar vi emot intresserade nybörjare kl 11.45 – 12.45 i Matthallen i Farstahallen. Kom i tid till passet! Yngre barn 6-7 år behöver ha tränande vuxen med. Vanliga...