Träningsavgifter

Träningsavgifter

För alla er som tränat en (1) termin eller mer så skall er träningsavgift vara inbetald innan terminen börjar!

 

Detta gäller INTE nybörjare som ännu inte har Provat-På, läs mer här!

 

Sista betalningsdatum för befintliga medlemmar:

 

  • Vårterminen = 1 januari
  • Höstterminen = 1 augusti

 

Klubbens PlusGirokontonummer är
836 92 29 – 3, bankgironummer är 802-4507 och betalningsmottagare är Farsta Karateklubb.

 

OBS Klubben skickar INTE ut några betalningsavier!

 

Tränare betalar medlemsavgift på 200kr/år. Hjälptränare betalar halva terminsavgiften

Pris / termin

  • Barn & Familjegruppen 800 kr  (ex. barn + vuxen = 1 600 kr / termin)
  • Ungdomar (11-16 år) 1 000 kr
  • Vuxna 1 200 kr

 

Försäkring

Farsta Karate har en kollektiv olycksfallsförsäkring genom Svenska Karateförbundet. Försäkringen ingår i träningsavgiften.