Gradering

Barngradering

Vi har gradering i slutet av varje termin. Graderingen är ett bevis på hur länge du
tränat. Barngraderingen är inte kunskapsrelaterad.
Vid gradering erhåller barnen ett moonbälte = ett vitt bälte med en färgad rand.

 

Efter 1 termin – Vitt bälte med ett svart streck
1 år – gult moonbälte
1,5 år – orange moonbälte
2 år – grönt moonbälte
2,5 år – blått moonbälte
3 år – lila moonbälte
3,5 år – lila moonbälte med ett svart streck
4 år – brunt moonbälte
4,5 år – brunt moonbälte med ett svart streck
5 år – brunt moonbälte med två svarta streck

 

De barn som tränar i 11 – 16 årsgruppen har börjat att gradera sig till
vuxengrader. De går då över till helfärgade bälten.

 

Ungdoms- & Vuxengradering

Vi använder oss av 10 kyu system ( kyu = elevgrad ).
Om man har tränat regelbundet under terminen bör man kunna gradera sig efter
en termin. När man kommit upp sig i graderna tar det kanske längre tid mellan
graderingarna. Vuxengraderingen är kunskapsrelaterad. Det är din tränare som
avgör om du skall testa och gradera dig eller inte.

 

10 kyu – Vitt med ett svart streck
9 kyu – Gult bälte
8 kyu – Orange bälte
7 kyu – Grönt bälte
6 kyu – Blått bälte
5 kyu – Lila bälte
4 kyu – Lila bälte med ett svart streck
3 kyu – Brunt bälte
2 kyu – Brunt bälte med ett svart streck
1 kyu – Brunt bälte med två svarta streck

 

Graderingsavgift

Till 10 kyu – 100 kronor
Till 9,8,7 kyu – 150 kronor
Till 6,5,4 kyu – 200 kronor
Till 3,2,1 kyu – 250 kronor

 

Barngraderingarna är avgiftsfria. Det som kan kosta någonting är om barnet byter
till nytt bälte. Bältena ingår ej i graderingsavgiften.

 

Graderingskrav

Öppna Graderingskrav i PDF-format

 


 

 

Till dan-graderna ingår samtliga kator och bunkaier som till 1:a kyu + variationer på
bunkaierna och variationer på tekniker. Samtliga kator+bunkaier upp till graden under
den som du skall gradera till ingår i dangraderingarna.

 

Till 2:a dan
Kata: Sanseiru
Bunkai: Sanseiru

 

Till 3:e dan
Kata: Seipai
Bunkai: Seipai

 

Till 4:e dan
Kata: Kururunfa
Bunkai: Kururunfa

 

Till 5:e dan
Kata: Seisan
Bunkai: Seisan

 

Till 6:e dan
Kata: Suparinpei
Bunkai: Suparinpei