Grattis till de nya graderna

Grattis till de nya graderna

Måndagen den 23 maj 2022 graderade sig

3 kyu: Kevin Åslund och Håkan Segerstedt

2 kyu: Curt Edström

Grattis!