Preleminärt schema Tendokai gasshuku 23-24 oktober

Preleminärt schema Tendokai gasshuku 23-24 oktober

Lörd 23/10

09.30 Uppvärmning- junbi undo

09.50   Sanchin- applikationer, parövningar

10.50   Drickapaus

11.00    Tensho- applikation, parövningar

12.00    LUNCH

13.30    Grupper

15.30    Nedvärmning, stretch -parmassage

16.00    Avslut

SÖND  24/10

09.30   Uppvärmning- junbi undo

09.50   Fortsättning grupper

12.00    Lunch

13.30    Hardy sensei

14.30    Anno sensei

15.30    Nedvärmning, avslut

Glöm inte att det endast är kontant betalning. 200 kr per dag.