Digitalt Årsmöte

Digitalt Årsmöte

På grund av Coronapandemin har klubben inte kunna haft ett vanligt årsmöte. Därför genomför vi nu ett digitalt årsmöte. Medlemmarna får per mail dagordning, revisionsrapport och ekonomisk rapport. Avsikten är att svara ja eller nej på de förslag som ställs i dagordningen. Svaren skickas in till info@farstakarate.se. Om någon inte fått materialet inom ett par dagar, eller om det finns frågor, kontakta Jan Wallenberg på janwallenberg@hotmail.com.