Gradering för våra Barn & Familjegrupper

Gradering för våra Barn & Familjegrupper

Lördagen den 15 december har vi gradering för barn grupperna i Farstahallen – som vanligt under den ordinarie träningstiden.