Grattis till Axel och Gustav som klarade sina graderingar!

Grattis till Axel och Gustav som klarade sina graderingar!

9:e kyu:  Gustav Amnéus
8:e kyu: Axel Furtenbach

Graderingarna utfördes inför Sensei Lars