Grattis till Karl som klarade sin gradering!

Grattis till Karl som klarade sin gradering!

9:e kyu: Karl Nyberg

Graderingarna utfördes inför Sensei Lars