VT17 – Graderingsförberedelser

VT17 – Graderingsförberedelser

Nu har vi tränare gemensamt gått igenom alla våra karatekas och plockat ut 28st personer som redan nu känns klara för att få deltaga vid graderingstillfället den 21 maj! (klubbträningsdag – mer information kommer senare…)

Vi har ytterligare plockat ut 16st som förhoppningsvis kommer att nå fram för att få deltaga vid detta graderingstillfälle! De som nu ligger på gränsen måste kämpa hårt ända fram till den 18 maj då slutgiltigt beslut tas då det handlar om x-antal pass och/eller detaljer i kunskap som måste slipas till.

Det är viktigt att ni läser igenom graderingsdokumentet som finns upplagt på vår hemsida så att ni själva känner att ni kommer väl förberedda!

Nu tar vi påskledigt och ses igen tisdagen den 18 april!
Då kommer listan med all information att finnas tillgänglig i vår dojo.
 

Glad Påsk!