Grattis till alla som klarade sina graderingar!

Grattis till alla som klarade sina graderingar!

På klubbens gemensamma tränings/graderingsdag

3:e kyu – Wilma Svensk och Niklas Gunnäs.

4:e kyu – Alicia Keller.

5:e kyu – Anton Larsson, Adam Jodelsohn-Gregory och Herman Smids.

6:e kyu – Anton Back.

7:e kyu – Saga Fallander-Åkerman och Tom Söderström.

8:e kyu – Johanna Eriksson, Rosse Franz, Håkan Becker, Annelie Nylén , Gunnar Swahn, Kim Wallberg och Kevin Sundkvist.

9:e kyu – Viktor Arsic, Tindra von Zweigbergk, Anders Windelhed, Sofia Forsgren, Enok Ekelund, Ivan Ekelund, Anton Ragnstedt, Anders Gardelin, Kent Lindqvist, Annika Wiman, Mathias Övelius, Roger Wallberg, Curt Edström, Denzel Duckström-Miansaegi, Christopher van Ingelant, Matthew Lindquist och Sofia Owino.

Även ett stort grattis till alla barn som graderade sig till moon-grader i Barn & Familjegruppen.

Graderingarna gjordes inför Sensei Ulf, Sensei Kent och Sensei Jan.
Klubbens övriga Yudansha var även med och assisterade/kontrollerade under graderingen.