Yudanshaträning i Gubbängshallen

Yudanshaträning i Gubbängshallen

Från och med lördagen den 1 september så har vi träning för klubbens svartbälten varannan vecka ( udda veckor ) i dojon Gubbängshallen.
Varannan vecka är denna träning i Klamparhallen ( jämna veckor ).
Träningstiden är 10.00 – 12.00.
Yudanshaträningen hålles av Sensei Iryo.
Väl mött i dojon !
Sensei Ulf