Minigasshuku för klubben + Graderingar

Minigasshuku för klubben + Graderingar

Minigasshuku för klubben + Graderingar

Lördagen den 19 maj kommer vi att ha gemensam träning för alla grupperna tillsammans. Vi kommer även att ha graderingarna i anslutning till detta.
Tid: 10.00 – 12.00 + 14.00 – 17.00.
Plats: Gubbängshallen, gymnastiksalen 1 tr.
Första passet tränar samtliga grupper tillsammans, barn & familjegruppen, ungdomsgruppen och vuxengruppen. Detta pass avslutas med gradering för de som skall gradera sig i barn & familjegruppen. Vi ställer även upp oss efter passet för ett gruppfoto. Avslutas 12.00.
Andra passet tränar ungdomsgruppen + vuxengruppen, med start 14.00. Vi tränar till ca 16 – tiden. Efter detta är gradering inplanerad för de som skall gradera sig i dessa grupper.
Beräknat slut till 17.00 ( men men vet aldrig vid gradering, kan bli längre än 17.00 ).
Träningen kommer att hållas av mig och Sensei Kent.
Väl mött !
Sensei Ulf