Nygraderade !

Nygraderade !

Vi säger grattis till de nygraderade som klarade sina grader:
9 kyu: Jonathan Hedin, Katarina Back, Roland Jevall, Lukas Ramstedt, Alexandra Grunwald och Ajla Custovic.
8 kyu: Wilma Hildeby, Annika Burakhon, Jesper Myrqvist och Kenneth Karvonen.
7 kyu: Johannes Moberg.
Graderingarna gjordes inför Sensei Ulf, Sensei Kent och Sensei Jan. Övriga grader har gradering nästa pass, som är nu på onsdag, den 14 december.