Träningsavgift ht 2011

Träningsavgift ht 2011

Vill påminna om våra träningsavgifter som är:
600 kr/termin i barn & familjegruppen.
800 kr/termin i ungdomsgruppen.
1000 kr/termin i vuxengruppen from 18 år, under 18 år – 800 kr/termin.
Om träningsavgiften ej betalats inom 1 månad så ökas avgiften med 100 kronor !
Vi har nu tränat i över 1 månad på terminen. Det betyder att de som nu inte har betalat in sin träningsavgift måste göra detta omedelbart och öka avgiften med 100 kronor !
De som betalat in den gamla avgiften, får justera detta omgående !
/ Sensei Ulf