augusti 2016

Vårt arbete med att sätta ihop vilka personer som skall tillhöra Grupp1 alternativt Grupp2 under HT16 pågår för fullt! Men vi saknar fortfarande några svar avseende: – …kommer att fortsätta träna precis som tidigare i Barn & Familjegruppen – …kommer att sluta – …kommer att börja träna med ungdomsgruppen Maila...