november 2014

- ingen ordinarie träning då! Vi har tiden from 18.00. Start kl 18.20 för de som skall gradera sig till 10,9,8,7,6 kyu. Registrering och betalning innan på plats. Start kl 19.40 för de som skall gradera sig till 5,4,3,2,1 kyu. Registrering och betalning innan på plats. Graderingsavgifter: 10 kyu - 100 kr 9,8,7...

Hej. Ovan onsdag på vår träningstid 19.00 - 21.00 kommer vi ägna enbart åt Kobudoträning. Då kommer Sensei Petri till Gubbängen och tränar oss på vår träningstid. Tag med era egna vapen om ni har då till detta pass. Väl mött i dojon ! Sensei Ulf ...